https://www.asp-advocaten.nl/images/Breij Letselscahde - aangeslaten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten    
     
 
 
 
 

Tips voor Letselschadeslachtoffers

 

Bij een verkeersongeval:

 • Zorg ervoor dat u altijd een SAF (schadeaangifteformulier) in de auto heeft liggen;
 • Ongeval ? Bel de politie of vul het SAF goed in en laat de wederpartij dit mede ondertekenen;
 • Meld uw schade binnen 2 dagen (48 uur) bij uw verzekeringsmaatschappij;
 • Wendt u zich direct tot uw huisarts of de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

 

Bij medische fouten:

 • U kunt altijd een kopie van uw medisch dossier bij het patiëntenservicebureau in het ziekenhuis krijgen;
 • Op grond van de WGBO (Wet geneeskundige behandelings-overeenkomst) is een (tand-/huis)arts verplicht u op uw verzoek een kopie van uw patiëntenkaart/ medisch dossier te geven;
 • Bij twijfel belt u mij en kan mijn medisch adviseur of ik checken of er fouten zijn gemaakt.

 

Algemeen in letselschadezaken:

 • Ga niet in op vragen van verzekeraars over uw medische klachten en/ of medische voorgeschiedenis voordat u een gespecialiseerde letselschadeadvocaat heeft gesproken;
 • Neem direct een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in de hand en geen algemeen georiënteerde advocaat;
 • Pas op voor bureaus die zich presenteren als letselschadespecialisten, in plaats van letselschadeadvocaten;
 • Geef nooit originele papieren aan derden, geef altijd een kopie;
 • Houd een dagboekje bij met uw klachten en beperkingen, afspraken met specialisten, het aantal uren dat u op therapeutische basis werkzaam bent en in het geval u denkt dat uw werkgever u wil ontslaan hetgeen hij allemaal doet en zegt;
 • Leg een kladblok op de hoek van de kast en houdt een overzicht van uw schade(posten) bij (inclusief bonnetjes);
 • Denk eraan dat u een schadebeperkingsplicht heeft;
 • Onderteken nimmer een medische machtiging van de wederpartij; u kunt de medische machtiging van (de medisch adviseur) van uw letselschadeadvocaat wel tekenen;
 • Licht uw letselschadeadvocaat tijdig in over belangrijke ontwikkelingen, zoals het stoppen met werken, wijzigingen in inkomen, kostbare medische behandeling, etc.;
 • Onderteken nimmer een vaststellingsovereenkomst (vso) van de wederpartij zonder dat u een letselschadeadvocaat heeft geraadpleegd;
 • Neem een letselschadeadvocaat in de hand die uitsluitend werkt voor slachtoffers;
 • Ga nimmer zonder uw letselschadeadvocaat om de tafel met de (verzekeraar van de) wederpartij;
 • Vertel uw advocaat alles;
 • Zorg ervoor dat u te allen tijde begrijpt waar uw advocaat mee bezig is en wat uw opties zijn;
 • Indien er geen vertrouwensrelatie is met uw advocaat stap dan over naar een andere; dit recht heeft u te allen tijde (laat u niets anders wijs maken);
 • Maak steeds duidelijke afspraken met uw advocaat, ook over de kosten;
 • Pas op voor no cure no pay (NCNP); Indien aansprakelijkheid geen punt is (hetgeen bijvoorbeeld bij een achteropaanrijding het geval is) dan ontvangt u door een no cure no pay-afspraak uiteindelijk beduidend minder schadevergoeding dan waar u recht op heeft omdat de betreffende belangenbehartiger dan een percentage van ieder voorschotbedrag dat voor u bestemd is achterhoudt, terwijl deze belangenbehartiger zijn kosten ook, in beginsel, intergraal vergoedt krijgt van de wederpartij. De belangenbehartiger krijgt dus tweemaal betaald. Bovendien krijgt een belangenbehartiger die op basis van no cure no pay werkt een eigen belang bij de zaak. Hij zal een client immers indien hij een zaak nu voor een ton kan regelen niet adviseren te procederen indien er dan mogelijk 130.000,- voor de client uit zal komen, want dan moet hij de aan procederen verbonden kosten betalen en aangezien een belangenbehartiger die op basis van NCNP werkt geen advocaat (advocaten mogen immers op basis van de gedragsregels die gelden voor advocaten niet op basis van NCNP werken) is zal hij daarvoor een advocaat dienen in te schakelen omdat hij dat zelf niet is.
 • Weet dat Nederland niet te vergelijken is met Amerika (USA); smartengeldbedragen (het geld dat u krijgt kort gezegd omdat u pijn en verdriet heeft gehad, ook wel immateriële schade genoemd) in Nederland zijn vrij laag. Materiële schade kan echter flink oplopen indien sprake is van verlies aan arbeidsvermogen, verlies aan zelfwerkzaamheid (niet meer kunnen klussen in en om huis), kosten in verband met huishoudelijke hulp, etc.;
 • Indien uw zaak bij een rechtsbijstandverzekeraar niet lekker loopt kunt u een second opinion vragen bij een letselschadeadvocaat via de geschillenregeling die is opgenomen in de polisvoorwaarden. Altijd doen.

 

Heeft u vragen en/ of opmerkingen naar aanleiding van voornoemde tips dan hoor ik dat graag.

  mr. Martine Breij - Letselschade advocaat