https://www.asp-advocaten.nl/images/Breij Letselscahde - aangeslaten bij de Vereniging van Letselschade Advocaten    
     
 
 
 
 

Mr. Martine Breij, (proces)advocaat, lid LSA en ASP

 

In 1995 ben ik van een trap gevallen, waardoor ik een whiplash opliep. Daar ik, zowel op medisch, als juridisch terrein tegen enorme muren opliep, heb ik van mijn nood een deugd gemaakt en ben ik rechten gaan studeren en vervolgens letselschadeadvocaat geworden. Ik behartig al jaren uitsluitend de belangen van slachtoffers en ben in het bezit van alle kwalificaties op het gebied van letselschade. Zo ben ik Cum Laude geslaagd voor de Grotius Opleiding Personenschade en lid van de LSA en ASP. Ik ben van het keurmerk letselschade afgestapt omdat dit voor mij, als letselschade- advocaat zijnde, geen enkele toegevoegde waarde meer heeft.

Sinds 2001 heb ik op succesvolle wijze letselschadezaken behandeld c.q. afgewikkeld en veel cliënten er weer bovenop geholpen.

 

Met mijn kantoor – gelegen in het hart van Zuid-Limburg - help ik mijn cliënten (die betrokken zijn geraakt bij een verkeersongeval, die het slachtoffer zijn van (seksueel) geweld (mishandeling/ bedreiging) of een bedrijfsongeval of waarbij sprake is van een medische fout of overlijdensschade) door hen niet alleen op juridisch, maar ook op medisch, sociaal en financieel gebied te ondersteunen c.q. te begeleiden.

 

Er komt namelijk een heleboel op je af als je slachtoffer bent van een ongeval of geweld of van een medische fout. Je hebt dan vaak zelf niet de kracht en/ of de kennis om een en ander in goede banen te leiden. Daar mij hetzelfde is overkomen is mijn aanpak anders dan die van (de meeste) andere (letselschade)advocaten; de mens staat bij mij voorop. Ik neem alle tijd voor mijn cliënten en vind het belangrijk dat zij voortdurend weten wat de gang en stand van zaken is in hun zaak en weten waar ik mee bezig ben. Zo informeer ik mijn cliënten uitvoerig over mogelijke opties en daarbij behorende voor- en nadelen. Kortom mijn cliënten zijn steeds volledig geïnformeerd en bovendien tracht ik hen er in de ruimste zin van het woord weer bovenop te helpen. Daartoe werk ik nauw samen met mijn medisch adviseur, medisch specialisten, een arbeidsdeskundige, een financieel deskundige, etc. Ik hou de touwtjes strak voor cliënten in handen, zowel naar de wederpartij als omtrent hun eigen herstel.

 

Terugkijkend op mijn eigen ongeval heb ik deze vertrouwenspersoon en begeleiding altijd gemist. Ik kan dat echter wel voor u zijn/ doen. Zo kan ik, als ervaringsdeskundige en gespecialiseerde letselschadeadvocaat, van uw nood een deugd gaan maken en u er bovenop helpen.

 

www.lsa.nl                                          
vereniging van Letselschade Advocaten     
www.asp.nl                                         
vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade

  mr. Martine Breij - Letselschade advocaat